Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

Main Slider

ร้านค้าสีขาววิถีพุทธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง

1:07 AM 0

ร้านค้าสีขาววิถีพุทธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง " กัลยาณมิตรคือทุกสิ่ง " # ร้านค้าสีขาววิถีพุทธ # เทเหล้าเบีียร์ไวน์ #...

มาตรฐานความยุติธรรมอยู่ตรงไหน ? ทำไม ? เลือกปฏิบัติ ?? จากกรณี”คลองจั่น” ถึง “กฤษดามหานคร”

9:35 PM 0

มาตรฐานความยุติธรรมอยู่ตรงไหน ? ทำไม ? เลือกปฏิบัติ ?? จากกรณี”คลองจั่น” ถึง “กฤษดามหานคร” FootNote:จากกรณี”คลองจั่น” ถึง “กฤษ...

ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามความคืบหน้านโยบายช่วยเหลือเยียวยาสมาชิก

3:11 AM 0

ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ  เพื่อติดตามความคืบหน้านโยบายช่วยเหลือเยียวยาสมาชิก  ...

วาระจร มส. เป็นวาระฉาว ? : กรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา : ข้อจริง.. สำหรับคนโง่ที่อวดฉลาด และคนโง่ที่โง่ตามคนโง่.. โง่ซ้ำโง่ซาก และแกล้งโง่..

2:40 AM 0

วาระจร มส. เป็นวาระฉาว ? : กรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา : ข้อจริง.. สำหรับคนโง่ที่อวดฉลาด และคนโง่ที่โง่ตามคนโง่.. โง่ซ้ำโง่ซ...

เถียงแทนพระ (ตอนที่ ๑) “อิทธิพลมหานิกาย !! ลูกองคมนตรีก็เจอมาแล้ว จากฝีมือวิษณุ” “แฉ.. มาเฟียมหานิกาย แสดงอำนาจเถื่อน เขี่ย พ.ต.อ. พงศ์พร...”

7:23 PM 0

เถียงแทนพระ (ตอนที่ ๑) ------------------------ “ # อิทธิพลมหานิกาย  !! ลูกองคมนตรีก็เจอมาแล้ว จากฝีมือวิษณุ” “แฉ.. มาเฟียมหานิกาย ...

Powered by Blogger.