Header Ads

Logo_DSI ธรรมกายวันนี้,แฉธรรมกาย Update-แถลงการณ์คดีพิเศษ-ฉบับ-ธรรมกาย-วันนี้

พระไม่ทิ้งโยม หลวงพ่อพาหลวงพี่นั่งเรือ แจกของวัด-บ้านน้ำท่วมร้อยเอ็ด

2:19 AM 0

พระไม่ทิ้งโยม หลวงพ่อพาหลวงพี่นั่งเรือ แจกของวัด-บ้านน้ำท่วมร้อยเอ็ด   เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม นำคณะสงฆ์นั่งเรือท้องแบน...

ฟ้องร้องแย่งสิทธิบนที่ดิน สปก. “ปัญหาการซื้อขาย” กับ “ปัญหาสิทธิครอบครอง” สิทธิครอบครองของคนแรกเปลี่ยนมือไปสู่คนที่สองได้อย่างไร

8:13 PM 0

ฟ้องร้องแย่งสิทธิบนที่ดิน  สปก.    “ปัญหาการซื้อขาย” กับ “ปัญหาสิทธิครอบครอง” สิทธิครอบครองของคนแรกเปลี่ยนมือไปสู่คนที่สองได้อย่างไร ...

วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์...สูงสุด เราต้องช่วยกันดูแลรักษา

7:12 PM 0

 วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์...สูงสุด เราต้องช่วยกันดูแลรักษา ในทางพระพุทธศาสนา วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ...

บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำ วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา ศรัทธาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทุ่มเทสร้างวัดเพื่อส่งต่อพระพุทธศาสนา

1:26 AM 0

บันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำ   วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา   ศรัทธาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทุ่มเทสร้างวัดเพื่อส่งต่อพระพ...

Powered by Blogger.